Organi

PREDSEDNIK

 • MEDVED ANTON
  Stražgojnica 6
  2331 PRAGERSKO
  GSM:041/82 60 07

PODPREDSEDNIKI

 • ŽVEGLIČ ROMAN
  Stržišče 4
  8292 ZABUKOVJE
 • UNUK MILAN
  Zg. Jablane 35
  2326 CIRKOVCE
 • KUČAN FRANC
  Tešanovci 60
  9226 MORAVSKE TOPLICE
  GSM:051/34 79 92

REGIJSKI PREDSTAVNIKI - (člani izvršilnega odbora)

 • REGIJA NOVA GORICA

  KRISTANČIČ DUŠAN
  Medana 29
  5212 Dobrovo v brdih
  GSM:041/69 06 99
 • REGIJA KOPER

  KLABJAN PINO JOŽEF
  Osp 80 a
  6275 ČRNI KAL
  GSM:041/63 72 20
 • REGIJA KRANJ

  BERGANT Stanislav
  Kokra 42
  4205 PREDDVOR
  GSM:
 • REGIJA LJUBLJANA

  PER JANEZ
  Slovenska cesta 3
  1234 MENGEŠ
  GSM:014/70 75 30
 • REGIJA KOČEVJE

  ZEMLJIČ LEON
  Stari breg 2
  1331 KOČEVJE
  GSM:051/61 49 00
 • REGIJA POSTOJNA

  PETERNELJ FLORJAN
  Brce 10
  6250 ILIRSKA BISTRICA
  GSM:041/58 41 93
 • REGIJA NOVO MESTO

  JAKI STANKO
  Brinje 6
  8232 ŠENTRUPERT
  GSM:041/50 88 92
 • REGIJA BREŽICE

  OREŠEK BORIS
  Florjanska 4
  8290 SEVNICA
  GSM:041/95 05 47
 • REGIJA CELJE

  REČNIK BOJAN
  Žiče 45
  3215 LOČE
  GSM:041/20 62 82
 • REGIJA PTUJ

  STRMŠEK MILAN
  Šikole 12
  2331 PRAGERSKO
  GSM:041/60 43 07
 • REGIJA MARIBOR

  NEUDAUER UROŠ
  Drvanje 34
  2234 Benedikt
  GSM:
 • REGIJA SLOVENJ GRADEC

  ROČNIK GREGOR
  Zavodje 31
  3325 ŠOŠTANJ
  GSM:031/58 38 65
 • REGIJA MURSKA SOBOTA

  ŠTIH FRANC
  Noršinci pri Ljutomeru 3
  9240 LJUTOMER
  GSM:041/70 50 71

NADZORNI ODBOR

 • ZAVEC JANEZ 
  Lancova vas 14a
  2284 VIDEM PRI PTUJU
 • ZADRAVEC JOŽEF
  Miklavž 51
  2275 MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
 • ANTON PERŠUH
  Zg. Jablane 14
  2326 Cirkovce
 • ZUPANČIČ JOŽEF
  Pod lipo7
  8274 RAKA
 • dr. JOŽE HLADNIK
  Petkovci 37
  1373 Rovte

ČASTNO RAZSODIŠČE

 • ANDREJ OGRIN
  Grajska ulica 30
  4264 BOHINJSKA BISTRICA
 • MARTIN HORVAT
  Ivanci 44
  9222 BOGOJNICE
 • KERT JANEZ
  Čirče 24
  4000 KRANJ
 • SIMEONOV FANIKA
  Zg. Vodale
  8295 TRŽIŠČE
 • SLAVKO TRSTENJAK
  Frankovci 20
  2270 Ormož

PODRUŽNICE

 • PODRUŽNICA OBALA

  Franko PEČAR
  Liminjanska 96
  6320 PORTOROŽ
 • PODRUŽNICA SLOVENSKA ISTRA

  Jožef Pino KLABJAN
  Osp 80a
  6275 ČRNI KAL
 • PODRUŽNICA AJDOVŠČINA

  Silvan KOREN
  Budanje 31
  5271 VIPAVA
 • PODRUŽNICA TREBNJE

  Jože MAROLT
  Studenec 3
  8210 TREBNJE
 • PODRUŽNICA BREŽICE

  Iztok GRAMC
  Gazice 3
  8263 CERKLJE OB KRKI
 • PODRUŽNICA NOVO MESTO

  Jernej REDEK
  Krka 21
  8000 Novo mesto
 • PODRUŽNICA SAVINJSKA DOLINA

  Rafko KERZNAR
  Šmiklavž 22
  3342 GORNJI GRAD
 • PODRUŽNICA SEVNICA

  Peter KONČINA
  Polje 19
  8296 KRMELJ
 • PODRUŽNICA BELA KRAJINA

  Sonja ŠKOF
  Črešnjevec 1
  8333 SEMIČ
 • PODRUŽNICA PTUJ Z OKOLICO

  Anton MEDVED
  Stražgonjca 6
  2331 PRAGERSKO
 • PODRUŽNICA GROSUPLJE

  Alojz POTOČNIK
  Kolodvorska 3
  1290 GROSUPLJE
 • PODRUŽNICA SUHA KRAJINA

  Feliks MRVAR
  Cvibel 17
  8360 ŽUŽEMBERK
 • PODRUŽNICA KRŠKO

  Jože ZUPANČIČ
  Podlipa 7
  8274 RAKA
 • PODRUŽNICA POMURJE

  Franc ŠTIH
  Noršinci pri Ljut. 3
  9240 LJUTOMER
 • PODRUŽNICA PTUJ Z OKOLICO

  Milan STRMŠEK
  Šikole 12
  2331 PRAGERSKO
 • PODRUŽNICA GROSUPLJE

  Alojz POTOČNIK
  Kolodvorska 3
  1290 GROSUPLJE
 • PODRUŽNICA SUHA KRAJINA

  Feliks MRVAR
  Cvibel 17
  8360 ŽUŽEMBERK
 • PODRUŽNICA KOČEVJE

  Leon ZEMLJIČ
  Stari breg 2
  1330 Kočevje
 • PODRUŽNICA ORMOŽ

  Jože ZADRAVEC
  Miklavž 51
  2275 MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

STROKOVNI TAJNIK

 • Jernej REDEK
  mob: 031/65 66 37