ZAVIHEK ČLANSTVO

Sindikat kmetov Slovenije združuje in povezuje preko 3.000 članov s celotne Slovenije. S pomočjo regijskih predstavnikov, ki pokrivajo 13 Slovenskih regij, Sindikat zastopa interese svojih članov in se spopada z aktualno problematiko.

Preko spletne strani Sindikat redno obvešča svoje člane o aktualnih dogodkih, pomembnih rokih in spremembah zakonodaje. Prav tako pa jih seznanja s svojim delovanjem, sklepih odborov, pogajanj z vladnimi organizacijami ipd.

S pobranimi članarinami se financira delovanje centralne pisarne Sindikata, na katero se člani lahko obrnejo za pomoč in informacije.

Člani sindikata imajo posebne ugodnosti:

Če želite postati član Sindikata kmetov Slovenije, izpolnite pristopno izjavo in nam jo pošljite na naš elektronski naslov ali na sedež pisarne. Pristopna izjava postane veljavna s plačilom članarine v znesku 40 EUR, ki ga poravnate na naš transakcijski račun:

Delavska hranilnica, SI56 6100 0000 9630 507 in navedete sklic SI00 9999.